Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
70 lat Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie
 
 


Początki edukacji morskiej w Szczecinie sięgają roku 1947. W roku 2017 obchodzimy więc jubileusz 70-lecia szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim.

Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni do Szczecina. Powstałą na jego bazie Państwową Szkołę Morską w Szczecinie powołano 1 stycznia 1947 roku. W kolejnych latach nastąpił szereg przemian w szczecińskiej edukacji morskiej. Szkoły likwidowano, tworzono na nowo, łączono – cały czas jednak tworzyły one wspólną historię szkolnictwa morskiego na tym terenie.

Ostatecznie pomaturalna Państwowa Szkoła Morska została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. W 2002 roku został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych jakie uzyskały poszczególne wydziały na przestrzeni kolejnych lat stanowiły podstawę do nadania uczelni nazwy Akademia Morska w Szczecinie, co nastąpiło 12 marca 2004 roku.